O NÁS

Profil společnosti:

Generální dodavatel staveb a techniky budov, montáž sádrokartonových konstrukcí, stavební akustika.

Specializace na výstavbu multikin, divadel, studií, prostorovou a stavební akustiku.

 

Zaměření společnosti:

BuildTec a.s. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce, realizuje bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, včetně infrastruktury.

Firma byla založena v roce 2004 akcionáři ze stavebního oboru. Strategie rozvoje společnosti byla už od jejího vzniku postavena tak, aby byla konkurence schopná v oblasti generálních stavebních dodávek,stavebi akustiky a techniky budov. Záměrem společníků pro nejbližší období je stabilizovat roční obrat firmy ve výši 0,5 miliardy Kč. Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU, stejně tak, jako každoročně se zvyšující produktivita práce. Cílem je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti.

 

Filozofie společnosti:

- Sledovat za všech okolností především kvalitu díla.
- Zkoumat neustále potřeby a očekávání zákazníků.
- Splnit vždy požadavky zákazníka a snažit se i překonat jeho očekávání.
- Vybudovat a udržet dlouhodobé dobré vztahy se zákazníky.
- Jednat bezproblémově a maximálně vstřícně se všemi partnery.
- Založit úspěšnost firmy na tradici a trvalé prosperitě.
- Zajistit maximální komplexnost služeb pro zákazníka od zpracování všech
   stupňů projektové dokumentace přes zajištění inženýrské činnosti až po
   kompletní realizaci.
- Zaměstnávat ve firmě jen nejkvalitnější zaměstnance, u nichž je záruka precizně
   provedené práce. Maximalizovat podíl prací vysoce kvalitními vlastními
   pracovníky.
- Rozvíjet a rozšiřovat zavedený systém jakosti.

 

Záměry do budoucna:

Jedním z dalších strategických cílů firmy je rozšíření její působnosti v nových oborech , a to zejména v oblasti vodohospodářských a ekologických staveb, inženýrských sítí a tedy následné vytvoření samostatných středisek v těchto oborech. Současně se firma zaměří na další posílení a rozvoj své developerské a inženýrské činnosti a také již připravuje své vlastní projekty v oblasti bytové, občanské, průmyslové a v neposlední řadě také v oblasti sportu.